آشنایی با مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

ایران داک

مرکز اطلاعات و مدارک علی ایران با وظایف اساسی شناسای ،گرد آوری ،تدوین ذخیره و بازیابی و اشاعه اطلاعات علمی کشور و پژوهش در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی در سطح کشور فعالیت می کند .آخرین اطلاعات و یافته های علمی کشور و پژوهش اندیشمندان و پژوهشگران ایرانی که توسط این مرکز گرد آوری می شود در قالب چکیده نامه ها و پایگاه اطلاعاتی در دسترس عموم قرارگرفته است

این پایگاه حاوی اطلاعات کتابشناختی مدارک علمی است و در محیط نرم افزارcds/isis طراحی شده است

پایگاه مرکز و اطلاعات و مدارک علمی ایران در سه گره :نوع مدرک ،موضوع و گروه های آموزشی قابل دسته بندی هستند . این مرکز وب سایتی بر روی شبکه جهان اینترنت دایر کرده است که از آن طریق خدمات اطلاع رسانی زیر را عرضه می کند :

- عرضه پایگاه اطلاعاتی فارسی و خارجی

- امکان ثبت اطلاعات توسط افراد و سازمان ها از طریق شبکه اینترنت در پایگاه های مشخص شده

- معرفی گروه های پژوهشی و واحد های اجرایی مر کز اطلاعات و مدارک علمی ایران

- ارسال رایگان تازه ترین اطلاعات پایگاه های مرکز

- پیوند به وب سابت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

خدمات عرضه شده از سوی مرکز را می توان از طریق نشانی زیر مورد استفاده قرار داد

http:/www.irandoc.as.ir

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید