شرایط عضویت در کتابخانه عمومی غدیر شهرستان کبودراهنگ

شرایط عضویت در کتابخانه عمومی غدیر شهرستان کبودراهنگ 

 

*تکمیل فرم عضویت

 

*یک قطعه عکس

 

*حق عضویت(مبلغ 2500 تومان برای یکسال )

 

*اعضای بسیج،بازنشستگان،تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی،خردسالان به صورت رایگان

 

/ 0 نظر / 2 بازدید