معرفی کتاب

کتاب درمانی (روان درمانی با استفاده از فن کتاب خواندن

نویسنده: مصطفی تبریزی, امید تبریزی

در این کتاب ابتدا کتاب درمانی تعریف شده و سپس تاریخچه آن ذکر گردیده و روشهای اجرای فن کتاب درمانی توضیح داده شده است.

 

کتاب‌درمانی، استفاده از فن کتاب خواندن برای راهنمایی فرد و گروه است. این راهنمایی خود، خدمات مشاوره‌ای، روان‌درمانی، رشد شخصیت، بلوغ هیجانی و.. را دربرمی‌گیرد. کتاب‌درمانی اگرچه یک فن درونی نیست، اما بر اساس آگاهی خواننده از فرآیند پویایی که در درون وی رخ می‌دهد، پی‌ریزی شده است. از این فن می‌توان به صورت مستقل برای امور درمان یا به عنوان یک کار کمکی، در سایر فنون روان‌درمانی بهره گرفت. نگارنده در کتاب حاضر، ضمن بیان تعریفی از کتاب‌درمانی به بیان تاریخچة کتاب‌درمانی، نظریه‌های مرتبط با آن، مزیت‌ها و محدودیت‌های این شیوه و روش اجرایی آن پرداخته است؛ ضمن آن که کتاب‌های مناسب در زمینه‌های یادگیری، تربیت کودکان و نوجوانان، رشد و تغییر حالات روانی، روان‌درمانی، زندگی، خانواده و ازدواج، و نحوة برقراری ارتباط با دیگران را معرفی می‌کند.

 

/ 1 نظر / 27 بازدید
نیلوفر

وب متفاوت و بسیار خوبی دارين