ده راه برای ذله کردن افراد حاضر در سالن مطالعه

 

1- کفش هایی که به پا دارید حتما باید پاشنه ای صدا دار داشته باشند تا وقتی که قدم می زنید حسابی روی اعصاب دیگران راه بروید.

 

 

2- مواد غذایی و تنقلاتی که با خود می آورید باید از پوشش کاملا صداداری برخوردار باشند تا وقتی آن را باز می کنید حسابی سروصدا ایجاد کند و همه نگاه ها به سمت خوراکی های شما برگردد(لواشک و پفک بسیار توصیه می شود).


3- تا می توانید از دوستان قدیمی و جدید خود دعوت کنید تا دسته جمعی به کتابخانه بیایند و همه با هم یک میز را در اختیار خود بگیرید و از هر دری سخن بگویید بجز درس.


4- تلفن همراه خود را در وضعیت صدای بلند قرار داده و یک آهنگ خیلی شاد برای زنگ آن انتخاب کنید تا هر وقت که خانواده یا دوستان با شما تماس میگیرند حسابی به بقیه افراد هم خوش بگذرد.


5- در هنگام مطالعه حتما راه پیمایی کنید و از جلوی چشم دیگران چندین بار رد شوید تا کاملا متوجه درسخوان بودن شما بشوند.

 

6- به خانواده خود بسپارید که در دفعات مختلف با شما کار داشته باشند و خیلی بلند شما را از دم در سالن صدا بزنند طوری که همه صدایشان را بشنوند.


7- با دوستان خود تا حد امکان با صدای بلند، رفع اشکال و تبادل علمی و فرهنگی کنید.


8- تلفن همراه خود را در صورت داشتن تماس حتما در سالن جواب دهید و صدای خود را تا جایی بلند کنید که همه در جریان مکالمه شما قرار بگیرند.


9-  خواهر یا برادر کوچک(بچه های فامیل) را همراه خود به کتابخانه بیاورید و مرتب با آنها بازی کنید و قربان صدقه شان بروید.


10- صفحات کتاب یا جزوه خود را تندتند و با سروصدای زیاد برگ بزنید تا صدای آن در تمام سالن طنین انداز شود./ 1 نظر / 4 بازدید
باران

حتما در کتابخانه غدیر توصیه های شمارو عملی می کنم.!!!!!!!!