آشنایی با برخی وبلاگ های کتابداری و اطلاع رسانی

آشنایی با برخی وبلاگ های کتابداری و اطلاع رسانی
 

کتابداران به عنوان متخصصان اطلاعاتی، برای اینکه به گونه ای مناسب درجهت رشد حرفه ای خود روزآمد بمانند، لازم است که درجریان تازه ترین پیشرفتها درزمینه فناوریهای اطلاعاتی که مرتبط با علوم کتابداری و اطلاع رسانی هستند، باشند.کتابداران برای فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز کاربران کتابخانه هایشان، باید به آگاهی آنها برسانند که چه اطلاعات تازه ای دردسترس است. این امر به وسیله استفاده ازخبرنامه ها، عرضه انتشارات مختلف یا طراحی وب سایتهای گوناگون و امکانپذیراست.با این وجود، شکل دیگری ازارتباطات اینترنتی وجود دارد که سبب شده ارتباط بین کاربران و کتابخانه ها ساده تر و سریعترشود و آن وسیله،((وبلاگ)) است. وبلاگ یا بلاگ، صفحه وب روزآمدشده ای است که به عنوان یک نشریه پیوسته شناخته میشود. این رسانه، یک دفتر یادداشت پیوسته است که ارسالهای روزانه مطالب را دربرمیگیرد و بیشتر شامل پیوندهایی به سایرسایتهامیباشد.وبلاگها به اعضایی ازیک جامعه اجازه میدهند تا به آسانی به تبادل اطلاعات با یکدیگر بپردازند.وبلاگها سریع جای خود را درکتابخانه ها پیدا کردند؛ هرچند هنوز به طوردقیق مشخص نیست که چه مقدار وبلاگ کتابداری وجود دارد . برخی کتابخانه ها هستند که دروب سایت خود دارای وبلاگ به عنوان یک ضمیمه هستند.کتابداران بسیاری هم به انتشار وبلاگهای خود اقدام کرده اند.دنیای کتابداری و اطلاع رسانی صاحب صدها وبلاگ است که به انعکاس موضوعات متنوع درزمینه کتابخانه ها و کتابداری و اطلاع رسانی میپردازند. دراین نوشتار به طورمختصر به معرفی تعدادی از وبلاگهای کتابداری و اطلاع رسانی خواهیم پرداخت.

http://www.libdex.com/weblogs.html

این وبلاگ، مجموعه ای ازوبلاگهای کتابداری و اطلاع رسانی را درخود جای داده و آنها را سیاهه نموده است.

http://www.blogwithoutalibrary.net

این وبلاگ به ارائه مطالبی میپردازد که درآن بیان میشود که کتابخانه ها به وسیله وبلاگها چه کاری میتوانند صورت دهند.

http://catalogablog.blogspot.com

این وبلاگ، مسائل مربوط به فهرست نویسی و رده بندی و موضوعات مرتبط با آنها را دربر میگیرد.

http://www.englib.info

این وبلاگ درباره فناوری، خدمات، تازه ها و درباره کتابخانه های مهندسی میباشد.

http://www.librarystuff.net

این وبلاگ، یکی از فعالترین وبلاگهای کتابداری و اطلاع رسانی میباشد که جهت روزآمد نگهداشتن دانش کتابداران و توسعه حرفه کتابداری و اطلاع رسانی به فعالیت و ارائه مطالب و منابع تازه میپردازد.

http://www.waterborolibrary.org/blog.htm

این وبلاگ متعلق به کتابخانه عمومی واتربورومیباشد که منابع و اخبار تازه ازاین کتابخانه را منعکس میکند.

/ 0 نظر / 3 بازدید