مسابقه نقاشی ویژه کودکان

برگزاری مسابقه نقاشی
برگزاری مسابقه نقاشی  در کلیه کتابخانه های عمومی سراسر کشور

 

 

کودکان 2تا 14 ساله عزیز می توانند برای جهت در مسابقه نقاشی به


کتابخانه های عمومی مانند کتابخانه آزادی مراجعه و با دریافت برگه و


شرکت در مسابقه جزئ برندگان ما باشند.


 

مهلت شرکت در مسابقه :۲۰/۰۶/۹۲

 

/ 0 نظر / 10 بازدید