محمد اللهیاری - معاون امور کتابخوانی و توسعه کتابخانه های نهاد کشور

محمد اللهیاری به عنوان معاون امور کتابخوانی و توسعه کتابخانه‌ای نهاد کتابخانه های عمومی کشور منصوب شد

/ 0 نظر / 66 بازدید