صلوات

 

خاصیت های صلوات 

صلوات ، بهترین صلوات ، تحفه ای از بهشت است .
صلوات ، روح را جلا می دهد .
صلوات ، عطری است که دهان انسان را خوشبو می کند .
صلوات ، نوری در بهشت است .
صلوات ، نور پل صراط است .
صلوات ، شفیع انسان است . هدیه از طرف خداوند برای انسان است

/ 0 نظر / 3 بازدید